สั่งซื้อสายไฮดรอลิคมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

hydraulic hose

สั่งซื้อสายไฮดรอลิคมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ในช่วงนี้เราเองนั้นก็กำลังจะเปิดโรงงานอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกขึ้นมา แต่เนื่องจากเงินทุนนั้นหมดไปกับการก่อสร้างโรงงาน จึงทำให้การสั่งซื้อเครื่องจักรนั้นได้สั่งซื้อเป็นแบบที่ใช้แล้วจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งในขณะที่กำลังดำเนินการติดตั้งและทดลองเครื่องจักรนั้น ก็เกิดประสบกับปัญหาเกี่ยวกับสายไฮดรอลิค (hydraulic hose)ของเครื่องจักรนั้นเกิดรั่วขึ้นมา จึงทำให้เครื่องจักรนั้นไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้จำเป็นจะต้องติดต่อฝ่ายจัดซื้อให้จัดซื้อสายไฮดรอลิคเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรเป็นการด่วน เพื่อจะได้ทันเวลาในการเปิดโรงงาน

ซึ่งฝ่ายจัดซื้อก็แจ้งว่าสายไฮดรอลิคที่จะใช้กับเครื่องจักรตัวนี้นั้นหากต้องการของแท้ต้องรอสั่งจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าต้องการเร่งด่วนนั้นก็มีขายแต่เป็นของที่ผลิตในประเทศ ซึ่งคุณภาพของสายไฮดรอลิคนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะดีเทียบเท่ากับของแท้หรือไม่ พอเราฟังมาแบบนั้นเราก็จึงได้เข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับสายไฮดรอลิคว่าของที่ผลิตในประเทศกับของต่างประเทศนั้นคุณภาพแตกต่างกันมากน้อยเพียงไร โดยหลังจากที่หาข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็สรุปได้ว่าสายยางไฮดรอลิคราคาที่ผลิตในประเทศกับต่างประเทศนั้นคุณภาพแทบจะไม่แตกต่างกัน สำหรับที่ผลิตในประเทศนั้นจะมีข้อดีกว่าตรงที่มีราคาถูกกว่า มีการรับประกันสินค้า สามารถส่งเคลมได้ง่ายกว่าของต่างประเทศ จึงทำให้เราตัดสินใจว่าจะสั่งซื้อสายไฮดรอลิคของที่ผลิตภายประเทศ เพื่อสำหรับที่จะได้นำมาใช้งานกับเครื่องจักรและทันวันเปิดโรงงานนั้นเอง

 

สั่งซื้อสายไฮดรอลิคมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
Scroll to top