ข้อดีของสายไฮดรอลิค Hydraulic Hose

Hydraulic Hose

ข้อดีของสายไฮดรอลิค Hydraulic Hose

Hydraulic Hose สายไฮดรอลิค คือหัวที่ต่อสายใช้กับระบบสายไฮดรอลิคในระบบน้ำหรือในระบบลม ได้เป็นอย่างดี มีน้ำหนักเบา เนื่องจากเสริมความแข็งแรงด้วยผ้าใบถักชั้นแรก ไม่มีลวดเหล็ก ผิวนอกจึงมีความหนาแน่นและทนทานต่อสภาวะแวดล้อม และไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน จึงสามารถใช้ลากผ่านน้ำมันได้โดยไม่มีผลต่ออายุการใช้งาน ที่สำคัญคือตัวสายออกแบบมาให้ใช้ได้กับข้อต่อประเภทเปิด ที่มีลักษณะการใช้งานแบบสวมเข้าแล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องมีการรัดด้วยเข็มขัดรัดสายแล้วข้อดีของมันมีอะไร วันนี้ก็จะมาอธิบาย

ข้อดีของ Hydraulic Hose สายไฮดรอลิค เครื่องจักรที่เชื่อมต่อใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิกเป็นส่วนประกอบนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด ทั้งนี้เป็นเพราะข้อดีของอุปกรณ์ไฮดรอลิก บางตัวที่มีดังต่อไปนี้คือ อุปกรณ์ทำงาน มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและกลไก อีกทั้งไม่มีความสลับซับซ้อน และสามารถออกแบบให้ตัวเครื่องมีแรงมากได้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเครื่องจักร โดยออกแบบให้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิก สูงในกรณีที่ต้องการแรงมากมีความง่ายต่อการควบคุม เพราะว่าระบบการควบคุมในทางกลไกนั้นจะต้องมีจุดหมุน จุดต่อต่าง ๆ มาก อาจต้องใช้ข้อต่อและโซ่มากมาย ทำให้ยากต่อการสร้างแก้ไขและดัดแปลง แต่สำหรับระบบสายยางไฮดรอลิคแล้วต้องการแค่แหล่งกำเนิดแรงดัน วาล์วเปลี่ยนทิศทาง อุปกรณ์ทำงาน และท่อทาง ซึ่งทำให้การควบคุมระยะไกลทำได้ง่ายมากง่ายต่อการควบคุมโหลด ถ้าหากเราติดตั้งวาล์วปลดแรงดันลงไปในวงจรก็จะสามารถช่วยป้องกันแรงดันที่สูงผิดปกติในวงจรได้และยังทำให้การควบคุมแรงดันเป็นไปได้อย่างดี ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ที่เกิดจากแรงดันสูงและควบคุมแรงดันให้คงที่อันจะเป็นผลให้แรงที่ได้จากอุปกรณ์ทำงานมีความคงที่

Hydraulic Hose เป็นหัวต่อที่ว่าด้วยคุณสมบัติทางกลของของไหล ในทางวิศวกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับกำลังของของไหลแต่สายยางไฮดรอลิค การส่งถ่ายกำลังในเชิงกลด้วยของไหลที่เป็นของเหลวอีกด้วย Hydraulic Hose เป็นอุปกรณ์ต่อ+คลื่อนที่ในแนวเส้นตรง และ มอเตอร์ไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์ทำงานที่เคลื่อนที่ในแนวรัศมีในระบบไฮดรอลิกที่เราเห็นกันส่วนมากนั้นสิ่งที่เราจะนำไปใช้เกี่ยวกับงานแรงดันหรือแรงสูบ ครั้งต่อไปผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐาน สายไฮดรอลิค มาฝากผู้อ่านให้ได้ศึกษาและเข้าใจกันอีก

 

ข้อดีของสายไฮดรอลิค Hydraulic Hose
Scroll to top