ข้อผิดพลาดในสายไฮดรอลิค hydraulic hose

สายไฮดรอลิค hydraulic hose

สารบัญ

ข้อผิดพลาดในสายไฮดรอลิค hydraulic hose

            สายไฮดรอลิค hydraulic hose สายไฮดรอลิค ขนาดต่างๆเป็นสายประกอบในระบบการทำงานของไฮดรอลิคดังนั้นการทำงานระบบไฮดรอลิคนั้นก็จำเป็นอย่างมาก เมื่อการทำงานของไฮดรอลิคมีการทำงานที่ผิดพลาดประเด็นหลักอาจจะเป็นที่สายไฮดรอลิคแต่โดยปัญหาก็จะมีดังนี้ครับ

            สายไฮดรอลิค hydraulic hose ถ้ามีการทำงานผิดพลาดก็มีการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค มีเพียงสองเหตุผลเท่านั้นที่จะต้องเปลี่ยนน้ำไฮดรอลิค คือ การเสียสภาพของน้ำมันพื้นฐาน และการที่สารเพิ่มคุณภาพหมดไปจากน้ำมันหล่อลื่น  เพราะว่ามีตัวแปรมากมายที่จะเป็นตัวชี้อัตราการเสื่อมของน้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ  ดังนั้นการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิคก็จะตามระยะเวลาโดยไม่มีข้อมูลอ้างอิงถึงสภาพของน้ำมันก็เหมือนกับการเดาสุ่มนั่นเอง  เมื่อน้ำมันไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค ขนาดมีราคาสูงขึ้น การถ่ายน้ำมันทิ้งน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะทำ  โดยเฉพาะถังน้ำมันขนาดใหญ่มีน้ำมันปริมาณมาก  แต่ในทางกลับกันถ้าน้ำมันหมดสภาพแล้ว  หรือไม่มีสารเพิ่มคุณภาพเหลืออยู่ในน้ำมัน แล้ว เรายังทนใช้งานต่อไป ก็จะเป็นอันตรายกับโดยรวมเช่นกัน  ดังนั้นการเปลี่ยนน้ำมันตามชั่วโมงการทำงานจึงไม่ใช่สิ่งที่ดี  เว้นแต่ว่ามีปริมาณน้ำมันน้อย วิธีที่ดีที่สุดเห็นจะเป็นการส่งตัวอย่างน้ำมันเข้าทำการวิเคราะห์ในห้องทดลอง อีกอย่างหนึ่ง การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกหลายอย่าง และน้ำที่เข้าไปปะปนในน้ำมันข้างในสายไฮดรอลิค  ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมัน 

เพราะการปนเปื้อนของทั้งสองอย่างนี้แก้ไขได้ด้วยวิธีการกรองด้วยเครื่องกรองแบบ ออฟไลน์ดังนั้นก่อนที่เราคิดจะเปลี่ยนน้ำมันก็ควรตรวจเช็คในสายไฮดรอลิค hydraulic hose เสียก่อนว่ามีสิ่งสกปรกติดอยู่ในสายไฮดรอลิค สายไฮดรอลิค ขนาดต่างๆหรือเปล่าการเปลี่ยนไส้กรอง  คล้ายกับการเปลี่ยนน้ำมันเราไม่ควรยึดชั่วโมงการทำงานเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนไส้กรอง เพราะอาจเป็นการเปลี่ยนที่เร็วเกินไป ก่อนที่ไส้กรองจะตันหรือเปลี่ยนช้าเกินไปหลังจากที่วาล์วบายพาสในกรองเปิดแล้วก็ได้  ทำให้น้ำมันในระบบสกปรกขึ้นและอุปกรณ์ไฮดรอลิค hydraulic hose สึกหรอไปอย่างเงียบ ดังนั้นควรเปลี่ยนไส้กรองเมื่อเห็นว่าไส้กรองได้เก็บสิ่งสกปรกจนเกือบเต็มแล้ว และวาล์วบายพาสยังไม่เปิด  โดยยึดความดันแตกต่างก่อนเข้าและหลังเข้าไส้กรอง จึงควรดูที่เกณฑ์วัดความดันเป็นหลัก

สายไฮดรอลิค hydraulic hose สายไฮดรอลิค ขนาดต่างๆนั้นก็มีความจำเป็นอย่างมากในการทำงานถ้าเครื่องไฮดรอลิคไม่ทำงานอย่างแรกที่ผู้อ่านก็ควรจะตรวจสอบก่อนนั้นคือสายไฮดรอลิคเพราะบางทีสายนั้นอาจจะมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ก็ได้

 

ข้อผิดพลาดในสายไฮดรอลิค hydraulic hose
Scroll to top