มองหางานรื้อถอนพื้น epoxyเพื่อจะมารื้อถอนพื้นตึก

มองหางานรื้อถอนพื้น epoxyเพื่อจะมารื้อถอนพื้นตึก

เนื่องจากทางเรานั้นต้องการที่จะทำลิฟท์ขนของขึ้นชั้น6ของตึกโดยผ่านใจกลางของตึกเลยจำเป็นต้องมีงานรื้อถอนเพื่อที่จะทำลิฟท์ขนของทางเราเลยจึงต้องการหาบริษัทที่รับจ้างงานรื้อถอนพร้อมกับรับทำพื้นพื้น epoxyเพื่อที่จะทำช่องลิฟท์ขนของจึงเลยได้ติดต่อบริษัทรับจ้างงานรื้อถอนและรับทำพื้นพื้น epoxyในตัวเพื่อจะให้มาทำงานนี้จะได้ไม่ต้องหาให้หลายบริษัทให้เรื่องมากและวุ่นวายพอเราติดต่อไปเสร็จทางเค้าก็ตอบรับและก็มาทำงานรื้อถอนของเค้าก่อนเลยเพื่อจะได้เครียช่องที่จะต้องตัดพื้น epoxyเพื่อจะทำช่องลิฟท์

โดยที่ทางเขานั้นได้ทำงานรื้อถอนเป็นเวลา2วันเพราะว่ามันยากต่อการเอาของลงพอเสร็จเค้าก็เริ่มงานรับทำพื้น epoxyของเค้าต่อเลยโดยเริ่มงานรับทำพื้น epoxyจากชั้นแรกก่อนแล้วก็ขึ้นไปเลื่อยๆงานรับทำพื้น epoxyของเขานั้นก็ทำไปด้ายเลื่อยๆจนงานรับทำพื้น epoxyของเขาเสร็จและเราก็ได้จ้างให้เค้าทำงานรับทำพื้น epoxyหน้าตึกต่อ

เพื่อจะทำระบบระบายน้ำใหม่เค้าก็รับทำเลยจ้างเค้าทำต่อจนงานรับทำพื้น epoxyของเขานั้นก็ออกมาเสร็จตามเคยโดยใช้เวลาในการตัดที่ไม่นานแต่ก็ต้องทำงานรับทำพื้น epoxyด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเครื่องมือในการรับทำพื้น epoxyนั้นมีความเสียงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะมีใบตัดที่ใหญ่และคมมากบางที่ถ้าพลาดอาจตัดแขนขาขาดได้เลยดังนั้นเค้าจึงต้องมีความชำนาญและความระมัดระวังสูงจึงทำงานรื้อถอนและงานรับทำพื้น epoxyจึงออกมาด้วยความรวดเร็วและเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างตามที่ต้องการ

มองหางานรื้อถอนพื้น epoxyเพื่อจะมารื้อถอนพื้นตึก
Scroll to top