สถานที่จำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator

สถานที่จำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator

สถานที่จำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator

รู้หรือเปล่า ว่าสถานที่ใดบ้างที่ไม่สามารถขาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าgeneratorได้เลย หลายคนคงตอบว่าทุกสถานที่ก็คงขาดไฟฟ้าได้ เพราะไฟฟ้านั้นดับไม่นานเดี๋ยวมันก็มา ที่ตอบเช่นนี้นั้นเพราะหลายคนคงคิดถึงสถานการณที่บ้านหรือที่พักอาศัยของตนเองหากไฟดับก็รอเพียงไม่นานไฟก็ติดเหมือนเดิม แต่ความจริงนั้นไม่ใช่เลย เพราะสถานที่ที่มีความต้องการไฟฟ้านั้นมีหลายแห่ง เช่น โรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลนั้นมีผู้ป่วยและผู้รอรักษาร่างกายตลอดเวลาและรอไม่ได้ ฉะนั้นในโรงพยาบาลจึงไม่สามารถขาดไฟฟ้าได้เลย หรือในส่วนของการเกษตรกรรมเองก็ขาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าgeneratorไม่ได้ เช่น ชาวสวนยางพาราที่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยในทุกขั้นตอนในการผลิตแผ่นยาง โดยเฉพาะขั้นตอนรีดแผ่นยางให้เรียบแบน ที่สมัยนี้ต้องนำไฟฟ้าเข้ามาช่วย เพราะถ้าหากยังใช้กำลังแขนเหมือนอดีตก็คงไม่สะดวกนักเพราะต้องใช้กำลังเยอะ

ฉะนั้นหากรู้ว่าสถานที่ไดบ้างที่ไม่สามารถขาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าgeneratorได้ ก็ต้องหาสิ่งที่ช่วยตอบสนองความต้องการเพื่อช่วยทุ่นแรงและสะดวกต่อการใช้งานทุกเวลาและสถานการณ์ และสิ่งที่จะช่วยในเรื่องเหล่านั้นนั่นก็คือ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า” หรือที่เรารู้จักในชื่อของ “เครื่องปั่นไฟ” ซึ่งการทำงานของมันก็คือ สามารถผลิตกำลังกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เพราะกระบวนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าgeneratorก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานเพื่อแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หากมีสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดลวดที่ผ่าน หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่อไป ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟประกอบไปด้วยส่วนที่จะนำกระแสไฟฟ้ามาใช้งาน เช่น ส่วนที่ช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าเรียกว่า “ฟิลด์” และส่วนที่ช่วยสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เรียกว่า “เมเจอร์” การเดินเครื่องหรือการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าgenerator สิ่งที่สำคัญและควรคำนึงถึงมากที่สุดและเป็นพิเศษมากที่สุดก็คือ อุณหภูมิ หากกระแสไฟที่สูงมากและเมื่อไหลผ่านตัวนำของสเตเตอร์ หรือโรเตอร์ ก็จะทำให้อุณหภูมิที่ลวดตัวนำสูงขึ้นด้วย หากอุณหภูมินั้นสูงเกินพิกัดหรือสูงมากจนเกินไป ก็อาจก่อให้เกิดอันตรายเพราะขดลวดนั้นมีความร้อนมากเกินไป และอันตรายที่ว่านั้นก็อาจรุนแรงจนถึงขั้นไฟไหม้ได้ ฉะนั้นต้องคอยหมั่นดูแลการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบ่อยๆว่าทำงานได้ดีปกติหรือเปล่า หากเกิดอาการผิดปกติควรรีบหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัย

สถานที่จำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator
Scroll to top