สว่างสดใส่กับประโยชน์ของ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)”

air compressor

สว่างสดใส่กับประโยชน์ของ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)”

    

        หลายล้านปีที่คนและสัตว์ต้องพึ่งแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว  การดำเนินชีวิตก็ดำเนินได้เพียงเวลากลางวันเพียงอย่างเดียวมาตลอด  จนมาถึงยุคที่คนสามารถผลิตสิ่งของเครื่องใช้ได้เองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยาสมุนไพร เพื่อรักษาโรค ร่วมไปถึงสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์จนโลกหมุนรอบตัวเองแบบไม่เคยเบื่อหน่ายและเข้ามาถึงยุคที่เรียกว่ายุคของวิทยาศาสตร์  มีนักวิทยาศาสตร์มากมายพยามจะผลิตอะไรดีๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่โลก ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ ไมเคิล ฟาราเดย์   ก็ได้ทดลองหลักการของการกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาได้แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์หลักการของเขายังเอาไปใช้ทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)ไม่ได้เพราะยังมีจุดบอดหลายอย่าง ในเรื่องสนามแม่เหล็กที่ทำให้กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากแท่งขดลวดที่ใช้ในการทดลองนั้นไหลผ่านออกไปอย่างไร้ประโยขน์จนมีนักวิทยาศาสตร์คนนึงได้เอา ทฤษฏีของ ฟาราเดย์ ไปพัฒนาต่อและได้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)เครื่องแรกของโลกขึ้นมาที่เรียกว่าไดนาโมได้สำเร็จเพื่อเอาไว้ใช้ในงานอุตสาหกรรมเขาก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อ Hippolyte Pixii ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นต้นแบบของเครื่องผลิตไฟฟ้าหลายๆเครื่องบนโลกใบนี้  ผู้สร้างโลกคงมารับพวกเขาสองคนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้ว เพราะได้ให้อะไรดีๆที่มีประโยชน์แก่คนทั้งโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้

        สมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลมากและก็ไม่มีทีท่าที่จะหยุดพัฒนา การใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น การให้แสงสว่างในบ้านพักอาศัยหรือไฟตามท้องถนนรวมไปถึงรถไฟฟ้าที่ต้องใช้พลังไฟฟ้าแรงสูงเป็นอย่างมากในการให้ความสะดวกในการขนส่ง การคมนาคมทั้งหลาย แต่ก็ยังมีหลายๆสถานที่อีกมากที่ยังขาดไฟฟ้าใช้อยู่  ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่ห่างไกลความเจริญ แบบทวีปแอฟริกา   บางเมืองของอินเดีย หรือพื้นที่ที่อยู่ในอยู่ในหุบเขา ซึ่งสถานที่เหล่านี้ก็ยังดำรงชีวิกันแค่ในเวลากลางวันแบบคนในสมัยยังไม่มีไฟฟ้าใช้  ในเมืองไทยก็ยังมีพวกชุมชนชาวเขา เผ่าที่อพยพต่างๆตามเขตชายแดนของประเทศที่ยังไม่มีฟ้าใช้ด้วยหลายอย่างอย่างเช่น เป็นพื้นที่ที่เดินทางเข้าไปถึงยาก รถของการไฟฟ้าไม่สามารถเข้าไปถึงและทำงานได้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงเนินเขาอยู่ตามภาคเหนือของไทย แต่ก็ยังมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างเช่นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติซึ่งมีโครงการของ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเข้าไปช่วยสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติให้คนที่ยากไร้ ได้เข้าถึงแหล่งพลังไฟฟ้าและแสงสว่างได้มากขึ้น  การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor system)จากธรรมชาตินั้นก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น พลังจากแสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากแหล่งน้ำไหล พลังงานลม ที่มาหมุนใบพัดทำให้เกิดพลังกลในการหมุนเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของแท่งขดลวดในวงแหวนแม่เหล็กทำให้เกิดพลังงานกลขึ้นแล้วเปลี่ยนพลังงานกลนั้นให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่ตัวเหนี่ยวนำที่ปลายแท่งขดลวดการหมุนของขดลวดแม่เหล็กนี้ก็แปลเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงแล้วส่งผ่านพลังงานที่ผลิตขึ้นได้ไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่  เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในเวลากลางคืนหรือที่ไม่มีแสงสว่าง อย่างเช่นการเดินไปเข้าห้องน้ำที่ห่างจากตัวบ้าน  นักเรียนบนเขาที่ต้องใช้แสงสว่างอ่านหนังสือ  หรือแม้กระทั่งไฟฟ้าในการใช้อุปกรณ์ในการเกษตรอีกด้วย  นั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์ของไฟฟ้าจริงยังมีคนอีกมากมายที่ยังต้องการไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

         

ประโยชน์ของไฟฟ้ามีมากมายหลายอย่าง เราควรมองกลับไปดูหลักการและทฤษฏีของมันที่จะทำพวกเราเข้าใจวิธีกำเนิดไฟฟ้าได้มากขึ้นเผื่อพวกคุณอยากจะลองผลิตไฟฟ้าไว้ใช้กันเองได้บ้างอาจจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณและช่วยชาติลดการใช้ไฟฟ้าอันแสนจะสิ้นเปลืองอย่างทุกวันนี้   หลักการของมันถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การหมุนและเคลื่อนตัวของขดลวดซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า อยู่ในแท่งแม่เหล็กซึ่งดูเหมือนรูปของเกือกที่ติดอยู่ที่เท้าของม้า การหมุนของขดลวดซึ่งเป็นทองแดงซึ่งนำไฟฟ้าหมุนด้วยความเร็วที่พอจะทำให้เกิดพลังงานขึ้นบนสนามแม่เหล็ก ซึ่งพลังงานที่ได้จากการหมุนที่เรียกพลังกลนั้นทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับบนปลายแท่งของขดลวดและยิ่งหมุนเร็วก็ยิ่งให้เกิดพลังงานมากขึ้นด้วยดูได้จากมิตเตอร์ที่ไว้วัดกำลังไฟฟ้าและนำไฟฟ้าที่ได้ไปเก็บไว้ในโรงเก็บไฟฟ้านั้นเอง  หลักการง่ายคือทำให้ขดลวดหมุนในแท่งแม่เหล็กนั้นเองไม่ว่าจะด้วยแหล่งผลิตอะไรก็ตามที่หามาได้  แต่ถ้าเป็นแหล่งจากธรรมชาติก็จะประหยัดพลังงานให้คนรุ่นหลังไว้ใช้อีกต่อไป

 

        ประโยชน์ของการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor system)มีมากมายหลายๆด้าน อย่างเช่นด้านการดำรงชีวิตและประโยชน์ในการทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือสถานที่ที่ไม่สามารถเสียบใช้ไฟฟ้าได้ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)นั้นอาจจะมีประโยชน์ต่ออีกหลายอาชีพ แบบ งานคอนเสริต  งานกองถ่าย  งานเลี้ยงกลางแจ้งต่างๆอีกมาก ถ้าเรามีเครื่องผลิตไฟฟ้าไปใช้ในหน้างานนั้นก็จะทำให้ไม่รบกวนหรือต้องไปขโมยไฟฟ้าจากทางหลวงใช้แบบไม่ขออนุญาตก็ได้    และคุณก็ลองคิดดูว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)แบบไหนที่เหมาะกับงานหรืออุตสาหกรรมของคุณ เพราะไฟฟ้าเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่ทุกธุรกิจไม่สามารถขาดมันได้  

          

 

สว่างสดใส่กับประโยชน์ของ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (air compressor)”
Scroll to top