สายยางอุตสาหกรรม : ขนาดสายไฮดรอลิค อุปกรณ์ที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม

สารบัญ

สายยางอุตสาหกรรม : ขนาดสายไฮดรอลิค อุปกรณ์ที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม

สายยางอุตสาหกรรม

 

เมื่อวันก่อนได้นั่งดูช่องสารคดีชื่อดังช่องหนึ่งเกี่ยวกับการทำงานของระบบขนส่งท่อยางอุตสาหกรรมหรือระบบการลำเลียงของท่อและสายยางอุตสาหกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรมท่อยางทนความร้อน  ที่เราเห็น ๆ กันนั้น  ว่ามันจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง  การทำงานของมันเป็นอย่างไร  มีประสิทธิภาพขนาดไหนจึงทำให้เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม  จึงสามารถทำงานได้  แล้วเจ้าสายยางอุตสาหกรรมเหล่านี้มีอะไรบ้าง  ถ้าไม่มีสายยางอุตสาหกรรมเหล่านี้จะทำให้เกิดอะไรบ้าง

          ในสารคดีนั้นอธิบายไว้ว่า  ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะประกอบไปด้วย เครื่องจักรที่เป็นกำลังคน เครื่องจักรที่เป็นเครื่องกลขนาดใหญ่และเล็ก  โดยส่วนที่สำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเครื่องจักรกล  ที่ถือว่าเป็นตัวผลิตหรือตัวสร้างงานให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ  แต่ใครจะรู้ว่ามียังอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  เรียกได้ว่าขาดสิ่งนี้ไปก็อาจจะทำให้การทำงานของเครื่องจักรภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องหยุดชะงักไปด้วย  เจ้าอุปกรณ์ที่ว่านี้คือ สายยางอุตสาหกรรม ซึ่งเจ้าสายยางอุตสาหกรรมนี้จะเป็นตัวที่คอยลำเลียงก๊าซหรือน้ำมันส่งต่อไปยังระบบการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงงาน ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พูดให้เห็นภาพการทำงานของสายยางอุตสาหกรรมนี้ คือ  เครื่องจักร เปรียบเป็นร่างกายของคนเรา  สายยางอุตสาหกรรมนี้ ก็เปรียบเป็นระบบท่อหรือเส้นเลือดต่าง ๆ ภายในร่างกายของคนเราที่จะลำเลียงส่งต่อไปยังจุดต่าง ๆ ของร่างกายให้ทำงานและมีชีวิตชีวา  นี่ล่ะ คือการทำงานและความสำคัญของ สายยางอุตสาหกรรม ก็คล้าย ๆ กับท่อหรือเส้นเลือดในร่างกายของคนเรา

          ภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีสายอุตสาหกรรมอยู่หลายชนิดหลายประเภท  ทั้งที่เป็นลักษณะของสายไฮดรอลิค สายเคเบิ้ล พีวีซี โลหะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของประเภทโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะต่างกัน เหล่านี้จะช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ  แต่ที่สายยางอุตสาหกรรมนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนั้น  จะอยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกก๊าซ น้ำมัน หรือที่เรียกกันว่าปิโตรเคมี  เรียกได้ว่าสายยางอุตสาหกรรมนี้จะเป็นเส้นเลือดที่คอยลำเลียงทั้งก๊าซและน้ำมันภายในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนี้ให้หมุนเวียนและได้ใช้งาน   

          ในสารคดีได้บอกไว้ว่ายิ่งโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีเครื่องจักรและขนาดของโรงงานใหญ่มากขึ้นเท่าใด  สายอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ภายในโรงงานเหล่านี้ก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น  เพื่อจะเป็นตัวคอยสนับสนุนและตัวที่คอยกระตุ้นให้เกิดการทำงานและส่งผลต่อระบบการผลิตทั้งระบบของอุตสาหกรรมนั้น ๆ  ซึ่งเมื่อได้นั่งดูแล้วก็คิดว่าจากที่เคยมองว่าเครื่องจักรคืออุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดภายในโรงงานอุตสาหกรรม  ก็ต้องเปลี่ยนความคิดว่าจริง ๆ แล้ว ยังมีอีกอุปกรณ์อีกชนิดที่มีสำคัญไม่แพ้กัน อุปกรณ์ที่ว่านั้น คือ สายยางอุตสาหกรรม นี่เอง ..

สายยางอุตสาหกรรม : ขนาดสายไฮดรอลิค อุปกรณ์ที่สำคัญในงานอุตสาหกรรม
Scroll to top