เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator) ช่วยคุณได้เมื่อไฟฟ้าดับ

  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator) ช่วยคุณได้เมื่อไฟฟ้าดับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator) ช่วยคุณได้เมื่อไฟฟ้าดับ

 

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวกับการที่ต้องทนอยู่กับความมืด!! แต่ทำอย่างไรได้เพราะเรื่องฝนฟ้าอากาศนั้นก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะสาเหตุที่ทำให้ไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟดับได้นั้นก็เป็นไปได้หลายสาเหตุ เช่น ฝนตกหนัก หรือต้นไม้ล้มใส่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือในชนบท เพราะพื้นที่เหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงต้องมีไฟฟ้าช่วยในเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้นหากขาดไฟฟ้าที่คอยช่วยเรื่องแสงสว่างก็อาจภัยหรืออันตรายที่คุณเองก็ไม่อาจคาดคิดได้เช่นกัน

แต่ถ้าหากไฟฟ้าดับแล้วคุณจะทำอย่างไรเพื่อให้มีแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย หากจะหาไฟมาจุดนั้นก็อาจทำให้ไฟไหม้และเกิดความเสียหาย ฉะนั้นเราควรจะหาวิธีแก้ไขในระยะยาว แต่จะหาแนวทางแก้ไขอย่างไรที่หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับหรือไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วเราจะยังคงมีแสงสว่างเหมือนเดิมและยังคงความปลอดภัยด้วย นั่นก็คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator) หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากหรือคุ้นเคยนั่นก็คือ เครื่องปั่นไฟ(generator) คุณสมบัติของมันก็คือ สามารถผลิตกำลังกระแสไฟฟ้าใช้งานได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เพราะกระบวนการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานเพื่อแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า หากมีสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดลวดที่ผ่าน หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้เป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่อไป ซึ่งคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator)หรือเครื่องปั่นไฟประกอบไปด้วยส่วนที่จะนำกระแสไฟฟ้ามาใช้งาน ตัวอย่างเช่น จะมีส่วนที่เป็นตัวช่วยสร้างกระแสไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่า “ฟิลด์” กับเจ้าตัวที่จะคอยช่วยสร้างแรงดันไฟฟ้าอีกอย่างเรียกกันว่า “เมเจอร์” การเดินเครื่องหรือการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สิ่งที่สำคัญและควรคำนึงถึงมากที่สุดและเป็นพิเศษมากที่สุดก็คือ อุณหภูมิ หากกระแสไฟที่สูงมากและเมื่อไหลผ่านตัวนำของสเตเตอร์ หรือโรเตอร์ ก็จะทำให้อุณหภูมิที่ลวดตัวนำสูงขึ้นด้วย หากอุณหภูมินั้นสูงหรือสูงมากจนเกินไป ก็อาจก่อให้เกิดอันตราย เพราะเจ้าตัวขดลวดนั้นมีความร้อนมากเกินไป และยังสามารถส่งผลอันตรายที่ว่านั้นก็อาจรุนแรงจนถึงขั้นไฟไหม้ได้ ฉะนั้นต้องคอยหมั่นดูแลการทำงานของคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator)บ่อยๆว่าทำงานได้ดีปกติหรือเปล่า หากเกิดอาการผิดปกติควรรีบหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจว่าจะมีแสงสว่างอยู่กับเราได้ตลอดเวลา

       เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator)หรือเครื่องปั่นไฟนั้นมีจำหน่ายเป็นจำนวนมากตามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ช่าง และมีหลายรุ่น หลายขนาด หลายราคา เพื่อตรงกับความต้องการของคุณและบ้านคุณ

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(generator) ช่วยคุณได้เมื่อไฟฟ้าดับ
Scroll to top