generator และการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

generator และการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า”

generator และการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

หากวันหนึ่ง คุณต้องเผชิญกับความมืดเพียงลำพัง แล้วคุณจะทำอย่างไร!! หลายคนคงคิดว่าความมืดที่ว่านั้นคงเป็นเวลากลางคืนจึงอาจจะไม่ได้รู้หวาดกลัวอะไรเพราะทุกคนต้องเจอกับเวลามืดมิดตอนกลางคืนอยู่แล้ว แต่ความมืดในที่นี้ก็คือความมืดที่อาจเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเรื่องที่คาดไม่ถึง อย่าง ไฟฟ้าดับ ส่วนที่จะทำให้ไฟฟ้าดับได้นั้นก็เป็นไปได้หลายสาเหตุ เช่น ไฟฟ้าลัดวงจรหรือการเกิดอุทกภัยจากธรรมชาติ และฟ้าอาจจะดับหรือใช้งานไม่ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนได้ นั่นจึงมีความสำคัญว่าเราจะต้องหาสิ่งไดก็ตามที่ทำให้เราไม่ต้องพบเจอกับบรรยากาศที่น่ากลัวเช่นนี้

ส่วนวิธีแก้ไขเวลาไฟฟ้าดับหรือไม่อาจใช้งานได้นั้นก็พอมีอยู่บ้าง นั่นก็คือการใช้ “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า” เพราะเจ้าเครื่องนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาเพื่อใช้งานต่อถ้าหากไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ เพราะบางคนอาจจะยังหวาดกลัวกับการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ทุกคนที่เคยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า generatorหรือเครื่องปั่นไฟนั้นคงอาจจะยังไม่ทราบว่าจะต้องดูแลรักษาด้วยเช่นกัน เพราะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้มอเตอร์เป็นกลไกในการทำงานและผลิตกระแสไฟฟ้า ฉะนั้นหากเราต้องการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator นั้นมีอายุและประสิทธิภาพที่ยังคงสภาพดีเป็นเวลานานนั้นเราก็ต้องรู้จักการบำรุงดูแลรักษาด้วย การดูแลรักษาเครื่องปั่นไฟนั้นก็มีหลากหลายวิธีและหลายขั้นตอน เช่น การทดสอบทดลองหรือเปิดเครื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อประสิทธิภาพของมอเตอร์ ทำเช่นนี้ทุกๆสัปดาห์เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมพร้อมไว้หากเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับจริงๆจะได้ใช้งานได้ทันท่วงที และในการเดินหรือใช้กำลังไฟฟ้าของเครื่องปั่นไฟนั้นควรโหลดกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 25เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นการป้องกันการใช้งานมอเตอร์และกลไกในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนักจนเกินไปจนเกิดทำให้เกิดความชื้นได้ นอกจากนั้นก็สมควรที่จะตรวจสอบเครื่องปั่นไฟฟ้าทุกส่วนด้วยทั้งภายนอกและภายในเพราะหากใช้งานมากๆหรือหนักก็อาจทำให้มีส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดการชำรุดได้ และควรสังเกตการณ์หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหากไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น หากแบตเตอรี่หมดหรือสวิตช์มอเตอร์สตาร์ทเสียก็อาจทำให้เครื่องยนต์หรือมอเตอร์ภายในนั้นไม่ทำงาน

ของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นั้นล้วนมีประโยชน์ของตัวมันเองเสมอ และเราเองก็ล้วนต้องการใช้ประโยชน์เหล่านั้นด้วยจึงมองและเพื่ออยากใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด แต่เราเองก็ต้องทำนุบำรุงรักษามันเช่นกัน แม้กระทั่งสิ่งที่อาจจะดูแลยากต่อการบำรุงอย่าง “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator” ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้เราได้อย่างมาก เราจึงต้องดูแลรักษาเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนเช่นกัน

 

generator และการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Scroll to top