เครื่องปั๊มลมหรือปั๊มลมและair compressor เครื่องมือสำคัญในการทำงาน

เครื่องปั๊มลมหรือปั๊มลมและair compressorนั้น เราก็คิดว่าจะซื้อมือสองมาใช้งานไปก่อน หากอู่ที่ทำมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะไปซื้อมือหนึ่งมาใช้

Read more

เติบโตมากับลูกสาวเจ้าของกิจการร้านเครื่องอัดอากาศ (air compressor system)

เติบโตมากับลูกสาวเจ้

Read more