ความสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงาน

ความสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงาน

            ทุกวันนี้ประเทศไทยนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นประเทศแห่งอุตสาหกรรมไปแล้ว เนื่องจากว่ามีต่างชาติและคนไทยนั้นหันมาเปิดโรงงานผลิตสินค้าอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากโรงงานแต่ละแห่งนั้นจะมีการลงทุนเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการผลิตสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายตลอดเวลา เรียกได้ว่าผลิตกัน24ชั่วโมงเลยทีเดียว จึงทำให้จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าตลอดเวลาด้วยเหตุผลนี้เองจึงทำให้เจ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า(air compressor generator)นั้นเอง

            ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ(air compressor generator)นั้นมักจะถูกติดตั้งและใช้งานตามโรงงานอุตสาหกรรมแทบจะทุกโรงงาน เนื่องจากว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองเพื่อนำมาใช้งานในขณะที่กระแสไฟฟ้าหลักนั้นตกหรือดับ เพราะหากโรงงานเหล่านี้นั้นไม่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองกระแสไฟฟ้าไว้ หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับตัวสินค้า ซึ่งมูลค่านั้นอาจจะแพงกว่า(air compressor generator) 1 เครื่องกันเลยทีเดียว

            ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ(air compressor generator)นั้นจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม แต่ความจริงแล้วนอกจากโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังมีสถานที่อื่นที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นโรงพยาบาล โรงแรมระดับ5ดาว ต่างก็ต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าติดตั้งไว้เพื่อสำรองกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในตอนที่ไฟฟ้าดับ หรือบางครั้งก็นำไปใช้ตามบ้านเรือนต่างจังหวัดที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จึงอาจจะกล่าวสรุปได้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ(air compressor generator)มีความสำคัญทั้งในงานอุตสาหกรรมและตามบ้านเรือนนั้นเอง

ความสำคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในโรงงาน
Scroll to top